h

جامعه معلولین ایران

h

شرکت تولیدی صنعتی سینجر

h

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

h

شرکت بازرگانی سیهاوی

h

شرکت دنیای تجارت استون پل

h

گروه بازرگانی استیری

h

شرکت گسترش انرژی نوین

h

دانشگاه آزاد اسلامی زرندیه

h

صنایع سرد سبوحی

h

شرکت پارس اتوماسیون

h

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

h

شرکت مخابرات استان اصفهان

h

صنایع سرد شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان کالا

h

همایش ملی شناورهای تندرو

h

مرکزمشاوره ازدواج و مشاوره خانواده همدردی

h

شرکت منشور الکترونیک نگاه

h

شرکت چای زرین

h

طرح ملی تغییر آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیست

h

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهران

h

شورای هیئات مذهبی استان قزوین

h

شرکت تکنو ای وی

h

شرکت تولیدات بتن اصفهان