وب سایت شرکت داده ورزان

کارفرما: شرکت داده ورزان فناوری اطلاعات

نوع پروژه: وب سایت شرکتی – اطلاع رسانی

تاریخ اتمام پروژه: فروردین ۱۳۹۵

فناوری های به کار رفته:

نشانی وب سایت:

وب سایت جدید شرکت داده ورزان مجازی پارسیان با بهره گیری از فناوری روز دنیا و به منظور تسهیل در برقراری ارتباط مخاطبان و کاربران مجموعه داده ورزان، طراحی و پیاده سازی گردیده است. در وب سایت جدید داده ورزان که به نشانی dadevarzan.ir در دسترس است علاوه بر بخش های اطلاع رسانی، اطلاعات پروژه های شرکت همراه با مشخصات کارفرمایان ثبت گردیده است.
وب سایت جدید شرکت داده ورزان مجازی پارسیان با بهره گیری از فناوری روز دنیا و به منظور تسهیل در برقراری ارتباط مخاطبان و کاربران مجموعه داده ورزان، طراحی و پیاده سازی گردیده است. در وب سایت جدید داده ورزان که به نشانی dadevarzan.ir در دسترس است علاوه بر بخش های اطلاع رسانی، اطلاعات پروژه های شرکت همراه با مشخصات کارفرمایان ثبت گردیده است.

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

وب سایت جدید شرکت داده ورزان مجازی پارسیان با بهره گیری از فناوری روز دنیا و به منظور تسهیل در برقراری ارتباط مخاطبان و کاربران مجموعه داده ورزان، طراحی و پیاده سازی گردیده است. در وب سایت جدید داده ورزان که به نشانی dadevarzan.ir در دسترس است علاوه بر بخش های اطلاع رسانی، اطلاعات پروژه های شرکت همراه با مشخصات کارفرمایان ثبت گردیده است.

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

وب سایت جدید شرکت داده ورزان مجازی پارسیان با بهره گیری از فناوری روز دنیا و به منظور تسهیل در برقراری ارتباط مخاطبان و کاربران مجموعه داده ورزان، طراحی و پیاده سازی گردیده است. در وب سایت جدید داده ورزان که به نشانی dadevarzan.ir در دسترس است علاوه بر بخش های اطلاع رسانی، اطلاعات پروژه های شرکت همراه با مشخصات کارفرمایان ثبت گردیده است.

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

وب سایت جدید شرکت داده ورزان مجازی پارسیان با بهره گیری از فناوری روز دنیا و به منظور تسهیل در برقراری ارتباط مخاطبان و کاربران مجموعه داده ورزان، طراحی و پیاده سازی گردیده است. در وب سایت جدید داده ورزان که به نشانی dadevarzan.ir در دسترس است علاوه بر بخش های اطلاع رسانی، اطلاعات پروژه های شرکت همراه با مشخصات کارفرمایان ثبت گردیده است.

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

وب سایت جدید شرکت داده ورزان مجازی پارسیان با بهره گیری از فناوری روز دنیا و به منظور تسهیل در برقراری ارتباط مخاطبان و کاربران مجموعه داده ورزان، طراحی و پیاده سازی گردیده است. در وب سایت جدید داده ورزان که به نشانی dadevarzan.ir در دسترس است علاوه بر بخش های اطلاع رسانی، اطلاعات پروژه های شرکت همراه با مشخصات کارفرمایان ثبت گردیده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری علامت زده شده اند *

پاک کردن فرمPost comment